طراحی و مهندسی مكانیك این وبلاگ به هدف اشتراك گذاشتن تجربیات ،مقالات علمی و فایلهای آموزشی در زمینه های طراحی در مهندسی مكانیك و نرم افزارهای این رشته راه اندازی شده است . http://soliddesigner.mihanblog.com 2019-09-17T03:55:13+01:00 text/html 2010-03-29T07:59:13+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی تمرین شماره 6 كتیا http://soliddesigner.mihanblog.com/post/46 <p>سال نو همه دوستان مبارك.<br></p><p>یك سری تمرینات از محیط طراحی قطعه در نظر گرفتم كه از لینك زیر می توانید فایل كتیا و نقشه را دانلود كنید.</p> این تمرینات علاوه بر تمرینات كلاسی من می باشد.موفق باشید.<br><br><a href="http://www.4shared.com/file/181644086/3b0d59e5/piesa_6_a.html" target="_blank" title="">تمرین شماره 6 كتیا از PART DESIGN</a><br><br><img src="http://rapidshare.com/files/369451991/piesa_6_a.jpg.html" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><img src="http://rapidshare.com/files/369451991/piesa_6_a.jpg.html" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"> text/html 2010-01-17T16:02:05+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی رفع اشكالات http://soliddesigner.mihanblog.com/post/45 <P>سلام به همه دوستان عزیز.</P> <P>خیلی از دوستان تقاضای رفع اشكال حضوری داشتند،من ساعت 6-8 روزهای فرد آموزشگاه هستم و میتونین برای رفع اشكال مراجعه كنید.</P> <P>موفق باشید.</P> text/html 2009-12-26T06:57:31+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی CATIA V5R18 مشكل نصب كتیا http://soliddesigner.mihanblog.com/post/44 <SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><B><FONT color=#008000><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl align=right><B><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#ffffff><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">ر</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">ی استارت</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma">Restart&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;حین نصب</SPAN></FONT></FONT></FONT></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ffffff size=2></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ffffff size=2>این مشكل در ویندوز های آپدیت نشده پیش می آید و در ویندوز های نسخه های اخیر كه ارائه شده است چنین مشكل پیش نخواهد آمد.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ffffff size=2>راه حل:</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#ffffff><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">1-</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma">دانلود فایل پچ لینك و نصب در ویندوز</SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#ffffff><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">2-</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma">آپدیت كردن ویندوز</SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN-RIGHT: 36pt" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#ffffff><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">3-</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-VARIANT: normal">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma">نصب ویندوز نسخه آپدیت شده و یا نسخه های اخیر</SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ffffff size=2>راه حل اول بهتر از همه می باشد.با دانلود فایل 722 كیلو بایتی این مشكلتان حل خواهد شد.</FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><A title="" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=966704b5-1a7e-4110-9694-844706a52db7&amp;displaylang=en" target=_blank> <P dir=rtl align=center><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ffffff size=2>دانلود فایل</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ffffff size=2></FONT></A></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-FAMILY: Tahoma"><A title=دانلود href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=966704b5-1a7e-4110-9694-844706a52db7&amp;displaylang=en" target=_blank> <P dir=rtl align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ffffff size=2></FONT><A href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=966704b5-1a7e-4110-9694-844706a52db7&amp;displaylang=en" target=_blank></P></A></A></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#ffffff><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;این فایل را از سایت ماكروسافت می توان بصورت رایگان دانلود كرد.</SPAN> </FONT></FONT></FONT> <P></P></SPAN></FONT></B></SPAN> text/html 2009-11-17T19:30:47+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی تمرین شماره 5 http://soliddesigner.mihanblog.com/post/43 <p>یك سری تمرینات از محیط طراحی قطعه در نظر گرفتم كه از لینك زیر می توانید فایل كتیا و نقشه را دانلود كنید.</p> این تمرینات علاوه بر تمرینات كلاسی من می باشد.موفق باشید.<br><a href="http://www.4shared.com/file/153919107/425768cc/piesa_5_a.html" target="_blank" title="">دانلود فایل</a><br><img src="http://www.gigaimage.com/images/6gydfn9xp7elm57dnod0.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br> text/html 2009-11-17T13:50:42+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی تمرین شماره 4 http://soliddesigner.mihanblog.com/post/42 <p>یك سری تمرینات از محیط طراحی قطعه در نظر گرفتم كه از لینك زیر می توانید فایل كتیا و نقشه را دانلود كنید.</p> <p>این تمرینات علاوه بر تمرینات كلاسی من می باشد.موفق باشید.</p><p><a href="http://www.4shared.com/file/153918674/29ecde51/piesa_4_a.html" target="_blank" title="">دانلود فایل</a></p><p><a href="http://www.4shared.com/file/153918674/29ecde51/piesa_4_a.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.gigaimage.com/images/2kvyz0izrza41vwopt5l.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></p><p><br></p> text/html 2009-11-03T20:18:32+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی پروژه های پایان ترم كتیا 2 شامل پروژه های طراحی سطوح،طراحی مكانیزم و ورق كاری http://soliddesigner.mihanblog.com/post/41 <P>سلام.</P> <P>دوستانی كه با من دوره تخصصی كتیا2 را گذراندن پروژه های پایان ترم را می توانند از این قسمت دانلود كنند.زمان تحویل كل پروژه هابه آموزشگاه&nbsp;اول آذر ماه می باشد.این چهار پروژه باید تحویل داده شود در تاریخ ذكر شده در فرمت های كتیا،پی دی اف و اس تی پی كه در كلاس كامل گفته شد.به ترتیب در ذیل هریك از پروژها را مطالعه و دانلود كنید.</P> <P>الف-پروژه طراحی سطوح پیشرفته:</P> <P>برای این قسمت دو پروژه در نظر گرفتم كه به ترتیب توضیح دده می شود:</P> <P>پروژه اول طراحی سطح:(6نمره)</P><A title="" href="http://www.4shared.com/file/146025191/ce1dcd29/surface.html" target=_blank> <P>دانلود فایل پروژه</P> <P></A><A title="" href="http://www.4shared.com/file/146025191/ce1dcd29/surface.html" target=""></A></P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/rhb4wkhr4jinyft1hwfc.jpg" align=baseline border=0></P> <P><IMG style="WIDTH: 565px; HEIGHT: 428px" height=492 alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/lkm8z0h4rrsat7iig2z.jpg" width=565 align=baseline border=0></P> <P>پروژه دوم طراحی سطح:(2نمره)</P><A title="" href="http://www.4shared.com/file/146023903/daa91928/SURFACE2.html" target=_blank> <P>دانلود فایل پروژه</P> <P align=justify><IMG style="WIDTH: 433px; HEIGHT: 170px" height=449 alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/wyz3vkd9bume358aim2.jpg" width=1040 align=baseline border=0></P> <P></A>ب-پروژه طراحی مكانیزم ها:(8نمره)</P> <P>فایل مجموعه قطعات یك موتور رادیال را از لینك زیر دانلود كنید.پس از مدل سازی و مونتاژقطعات سیلندر و میل لنگ را طراحی كرده و مكانیزم را راه اندازی كنید.میل لنگ و پیستون را به شكلی طراحی كنید كه پیستون بیشترین كورس را داشته و بین قطعان نیز برخورد وجود نداشته باشد.برای تحویل پروژه فیلم حركت ماكنیزم را نیز تحویل دهید.در زیر علاوه بر فایل&nbsp;پروژه یك عكس و فیلم به منظور راهنمایی قرارداده شده است.</P><A title="" href="http://www.4shared.com/file/146024197/9fc20f79/Radial_Engine_Assembly.html" target=_blank> <P>دانلود فایل پروژه</P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/31e9xgpl11czrm1xtj4v.jpg" align=baseline border=0></P> <P></A><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/n7dt7lag1v0kprhu85ix.jpg" align=baseline border=0></P> <P><A title="" href="http://www.4shared.com/file/146024075/ee8d29ec/radial.html" target=_blank>دانلود فیلم مكانیزم</P> <P></A>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>ج-پروژه طراحی ورق كاری:(4نمره)</P><A title="" href="http://www.4shared.com/file/146024651/df5bf3c5/sheet.html" target=_blank> <P>دانلود فایل پروژه</P> <P><IMG style="WIDTH: 475px; HEIGHT: 320px" height=448 alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/lwdxwuu3igr62o68h628.jpg" width=475 align=baseline border=0></P></A> text/html 2009-10-27T19:20:16+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی تمرین شماره 3 http://soliddesigner.mihanblog.com/post/40 <DIV class=downloadlink> <DIV class=downloadlink> <DIV class=downloadlink> <P>یك سری تمرینات از محیط طراحی قطعه در نظر گرفتم كه از لینك زیر می توانید فایل كتیا و نقشه را دانلود كنید.</P> <P>این تمرینات علاوه بر تمرینات كلاسی من می باشد.موفق باشید.</P><A title="" href="http://www.4shared.com/file/144098364/284e09e2/piesa_3_a.html" target=_blank> <P>دانلود فایل</P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/51a5z8skqgwdam0m85.jpg" align=baseline border=0></P></A></DIV></DIV></DIV> text/html 2009-10-27T18:20:59+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی تمرین شماره 2 http://soliddesigner.mihanblog.com/post/39 <P>سلام دوستان.</P> <P>یك سری تمرینات از محیط طراحی قطعه در نظر گرفتم كه از لینك زیر می توانید فایل كتیا و نقشه را دانلود كنید.</P> <P>این تمرینات علاوه بر تمرینات كلاسی من می باشد.موفق باشید.</P><A title="" href="http://www.4shared.com/file/144097584/ea234888/piesa_2_a.html" target=_blank> <P>دانلود فایل</P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/eclhl6jsymcmiollhpm.jpg" align=baseline border=0></P> <P>&nbsp;</P></A> text/html 2009-10-27T15:07:10+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی تمرین شماره 1 http://soliddesigner.mihanblog.com/post/38 <P>سلام دوستان.</P> <P>یك سری تمرینات از محیط طراحی قطعه در نظر گرفتم كه از لینك زیر می توانید فایل كتیا و نقشه را دانلود كنید.</P> <P>این تمرینات علاوه بر تمرینات كلاسی من می باشد.موفق باشید.</P> <P><A title="" href="http://www.4shared.com/file/144095716/7c628e08/piesa_1_a.html" target=_blank>دانلود</P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/8geddt5dbclnxnlpz662.jpg" align=baseline border=0></P></A> text/html 2009-10-18T19:10:22+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی سوالات كتبی كتیا در امتحانات بین المللیCATIA QUASTIONS http://soliddesigner.mihanblog.com/post/37 <P>سوالات كتبی كتیا در امتحانات بین المللیCATIA QUASTIONS را از آدرس زیر می توانید دانلود كنید.امتحانات كتبی كلاسهای من نیز بیشتر بر همین پایه می باشد.</P><A title="" href="http://www.4shared.com/file/141722794/ff8f739b/CATIAV5_questions.html" target=_blank> <P>دانلود فایل</P></A> text/html 2009-10-18T15:22:49+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی CATIA SHORTCUT’S میانبرها در كتیا http://soliddesigner.mihanblog.com/post/36 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-AE; mso-themecolor: background1">CATIA SHORTCUT’S<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>F1 = Help <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>راهنما</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>F3 = Specification tree <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>پنهان و ظاهر كردن درخت طراحی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Shift + F1 = <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>معرفی دستورات نوار ابزار</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Shift + F2 = <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>كنترل موقعیت درخت طرحی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">فعال و غیر فعال كردن درخت طرحی برای بزرگ و كوچك</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">كردن و جابجایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>( معادل كلیك روی میله های درخت طراحی)</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Shift + F3 =<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Alt + F8 = macros<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ماكرو</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Alt + Enter = Properties <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ظاهر شدن خصوصیات موضوع انتخابی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Esc = <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>لغو دستور</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + Page Up = Zoom In<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بزرگ نمایی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + Page Down = Zoom Out<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>كوچك نمایی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + Tab = <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>نمایش فایل های باز دیگر</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Arrow Key = Select<SPAN lang=AR-SA dir=rtl>با قرار دادن موس روی چند موضوی روی هم،</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">میتوان یكی از آنها را به دلخواه انتخاب كرد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Shift + arrow = Rotate <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>چرخش</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + arrow = Pan <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>جابجایی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Home = <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و مانند آن بالاترین موقعیت را نشان میدهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Properties<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در نوار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>End =<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و مانند آن پایین ترین موقعیت را نشان میدهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Properties<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Page Up = <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>و مانند آن جابجایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ده تایی بطرف بالا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Properties<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در نوار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Page Down = <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ومانند آن جابجایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ده تایی بطرف پایین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Prop</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-AE; mso-themecolor: background1">erties</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"> <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در نوار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + C = Copy <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>كپی</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + F = Search (Find) <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>جستجو</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + G = Selection Sets<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + N = New<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + O = Open<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + P = Print<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + S = Save<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + V = Paste<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + X = Cut<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + Y = Redo<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Ctrl + Z = Undo<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">از مسیر زیر میتوان</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">Ctrl + Z</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=rtl></SPAN>-</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">Undo</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">را تا 99 مرحله افزایش داد</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Tools &gt;&gt; Options &gt;&gt; General &gt;&gt; PCS &gt;&gt;Undo &gt;&gt;Stack size 10<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">برای ایجاد یك</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> shortcuts<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">جدید مراحل زیر را طی می كنیم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=rtl></SPAN>1-از منوی كركره ای مسیر زیر را انتخاب می كنیم</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Tools &gt;&gt; Customize &gt;&gt; Commands<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=rtl></SPAN>2-</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">درستون سمت چپ این پنجره</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>All Command<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">را انتخاب می كنیم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=rtl></SPAN>3-</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">در ستون سمت راست پنجره گشوده شده ، دستور مورد نظر را انتخاب می كنیم بعنوان مثال دستور</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> Exit Workbench </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">را انتخاب می كنیم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=rtl></SPAN>4-</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">Show Properties</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>را در پنجره<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اننخاب می كنیم</SPAN></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=rtl></SPAN>5-</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">حال</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> Shortcut </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">مورد نظر را در قسمت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Accelerator </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">تایپ می كنیم .مثلاً</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>F2<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">و یا</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Ctrl+1</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">و یا هر كلید دیگری كه قبلاً استفاده نشده باشد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">بعد از</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> Close </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1">كردن این پنجره كلید میانبر مذكور فعال می شود</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: background1"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-10-18T15:08:37+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی كلمات كلیدی و مخففها در كتیاCATIA http://soliddesigner.mihanblog.com/post/35 <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t202 path="m,l,21600r21600,l21600,xe" o:spt="202" coordsize="21600,21600"><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'"><FONT color=#ffffff><v:shapetype id=_x0000_t202 path="m,l,21600r21600,l21600,xe" o:spt="202" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t"> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff>مخفف ها:</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>&nbsp;CATIA= Computer Aided Three dimensional Interactive Application</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>BIW = Body In white</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>BOM = Bill Of Material</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>&nbsp;DOF = Degree(s) Of Freedom</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>CAD = Computer Aided Design</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>CAM = Computer Aided Manufacturing</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>CAE = Computer Aided Engineering</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>CNC = Computer Numerical Control</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>CMM = Coordinat Measuring Machine</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>DMU= Digital Mock-Up</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>HSM = High Speed Milling</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>IGES = IGS = Initial Graphics Exchange Specifications</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>NURBS = Non Uniform Rational B-Spline</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>NC= Numerical Control</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>PPR= Product , Process , Resources</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>PLR= Product Lifecycle Management</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>SLA = Stereo litography استریولیتوگرافی</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>SLS = Selective Laser Sintering</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: background1"><FONT color=#ffffff size=3>STEP = STP = the Standard for the Exchange of Product model data</FONT></SPAN></B></v:path></v:shapetype></P></FONT></SPAN></B></v:path></v:shapetype> text/html 2009-10-13T20:57:59+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی نحوه ترسیم فنر با گام متغیر در کتیا http://soliddesigner.mihanblog.com/post/34 <P>با سلام.</P> <P>این فایل آموزشی تصویری نحوه ترسیم فنر در کتیا را آموزش داده ام.در ادامه آن نیز ترسم فنر با گام متغیر گفته شده است.امیدوارم مفید باشد.(این مقاله به فارسی می باشد)</P><A title="" href="http://rapidshare.com/files/292624365/Spring.pdf.html" target=_blank> <P>دانلود فایل آموزشی</P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/hqoiocotr9m67nmv4796.jpg" align=baseline border=0></P></A> text/html 2009-10-13T20:45:48+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی نحوه تعریف میانبر در کتیا برای احضار محیط ها و دستورات http://soliddesigner.mihanblog.com/post/33 <P>با سلام.</P> <P>یکی از پرکاربردترین موضوعات در کتیا دسترسی سریع به محیط های مختلف و دستورات می باشد.توسط این فایل آموزشی تصویری می توانید نحوه ایجاد میانبر را فراگیرید.(این مقاله به فارسی میباشد)</P><A title="" href="http://rapidshare.com/files/292620285/short_cut.pdf.html" target=_blank> <P>دانلود فایل</P></A> text/html 2009-10-06T19:43:19+01:00 soliddesigner.mihanblog.com مهندس حامد كلوشانی CATIAپروژه شماره 3 پایان ترم دوره عمومی http://soliddesigner.mihanblog.com/post/32 <P>سلام.</P> <P>دانشجویانی كه با من كلاس دارند از آدرس زیر می توانند پروژه پایان ترم را دانلود كنند.</P><A title="" href="http://rapidshare.com/files/288329329/Motor_blower_Assembly.pdf.html" target=_blank> <P>دانلود پروژه</P> <P></A><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.gigaimage.com/images/68ee6sm3bbsuvmpedbar.jpg" align=baseline border=0><A title="" href="http://www.4shared.com/file/135747669/41705146/student_project.html" target=_blank></P></A>