سلام دوستان.

یك فایل آموزش اتوكد كه خیلی مختصر و مفید دستورات را توضیح داده از لینك زیر می توانید دریافت كنید.