چگونه فایل اسمبلی را در كتیا تبدیل به یك قطعه كنیم؟

پاسخ این سوال جالب در فایل آموزشی زیر هست.حتما بخوانید.

http://www.dkszone.net/2009/08/catia-v5-tutorial-how-to-convert.html