سلام.عید همه مبارك دوستان.

از فایل زیر می توانید تاریخچه نرم افزار كتیا را بگیرید.

http://rapidshare.com/files/282207685/history.PDF.html