سلام بر دوستان.

روابط اصلی محاسبات مدار هیدرولیك وهمچنین انتخاب المانهای هیدرولیك بر اساس قطعات موجود در بازار بصورت یكی از پركاربردترین موارد می باشد.

 نحوه محاسبه قطر جك بر اساس فشار كاری و نیرو،انتخاب پمپ بر اساس دبی های موود در بازار و محاسه توان مدار و انتخاب الكتروموتور بر اساس استانداردهای موجود،انتخاب اتصالات و شلنگهای هیدرولیك و انواع شیرآلات را در فایل زیر می توانید بگیرید.