سلام به همه دوستان عزیز.

خیلی از دوستان تقاضای رفع اشكال حضوری داشتند،من ساعت 6-8 روزهای فرد آموزشگاه هستم و میتونین برای رفع اشكال مراجعه كنید.

موفق باشید.