با سلام.

در ادامه بحث طراحی پارامتریك و فرمول نویسی این مثال را جالب دیدم كه می توانید از لینك زیر فایل آموزشی را دانلود كنید.

http://www.4shared.com/file/78974294/a7b674ba/helical_gear__wwwcatiair_.html

در این مثال یك چرخدنده هلیكال با استفاده از فرمول نویسی طراحی شده و سپس در محیط آنالیز بارگذاری و تحلیل شده است.