سلام.

دانشجویانی كه با من كلاس دارند از آدرس زیر می توانند پروژه پایان ترم را دانلود كنند.

دانلود پروژه