سلام دوستان.

چند تمرین كتیا از محیط اسكچر در نطر گرفتم كه علاوه بر تمرینات جزوه كلاسی هست و در سطح متوسط و سخت می باشد.

عكسهای زیر دارای كیفیت لازم می باشد و می توانید هر یك را ذخیره نمایید.

تمرین1:

تمرین2:

تمرین3:

تمرین4:

تمرین5: