سلام.

در محیط نقشه كشی كتیا همیشه یكی از مشكلات تنظیم برای استفاده از یك فونت دلخواه با سایز مناسب ،اندازه فلشها و ....

در فایل زیر می توانید آموزش ایجاد یك استایل دلخواه و اضافه كردن آن را به كتیا یاد بگیرید.