سلام.

قصد درام چتدتا مقالع در آینده در مورد نقشه كشیو رسم فنی  و قطعات استاندارد بذارم اما فعلا این چند نمونه از سوالات كتبی امتحانات نقشه كشی جالب و مفید كه مد توانید از لینكهای زیر بگیرید.

http://www.4shared.com/file/132374341/7075d0bb/naghshekeshi-omumi1.html

http://www.4shared.com/file/132374093/29937183/n87-33-041.html

http://www.4shared.com/file/132373616/87a4b0f/n87-33-031.html